Obec Bystrička › oficiálna stránka obce

Obec Bystrička - znak obce   slovenská verzia english version
Obec Bystrička - oficiálna stránka obce  
 
 
pondelok, 21. október 2019

staršie oznamy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Informácie o zasadnutí obecného zastupiteľstva

dátum vydania: 18.04.2016

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 07.04.2016 boli pridané do sekcie uznesenia OZ.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

dátum vydania: 04.04.2016

Obec Bystrička vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07.04.2016 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu. pozvánka


Informácie o zasadnutí obecného zastupiteľstva

dátum vydania: 09.03.2016

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 03.03.2016 boli pridané do sekcie uznesenia OZ.


Voľby do NR SR 2016 - výsledky

dátum vydania: 09.03.2016

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie poskytla na zverejnenie výsledky volieb do NR SR v okrsku Bystrička.


Výzva: výstavba chodníka na cintoríne

dátum vydania: 07.03.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie výzvu na predloženie ponúk na výstavbu chodníka na miestnom cintoríne.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

dátum vydania: 29.02.2016

Obec Bystrička vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 03.03.2016 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu. pozvánka


Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

dátum vydania: 18.02.2016

Zvukový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 04.02.2016 bol pridaný do sekcie uznesenia OZ.


Informácie o zasadnutí obecného zastupiteľstva

dátum vydania: 11.02.2016

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 04.02.2016 boli pridané do sekcie uznesenia OZ.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

dátum vydania: 01.02.2016

Obec Bystrička vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 04.02.2016 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu. pozvánka


Zverejnenie informačného letáku - rekonštrukcia VO

dátum vydania: 24.01.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informačný leták k budovaniu a rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci, ktoré budú financované s použitím nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a fotodokumentáciu pôvodného stavu sústavy VO pred začiatkom realizácie projektu.


Informácie o zasadnutí obecného zastupiteľstva

dátum vydania: 24.01.2016

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 07.01.2016 boli pridané do sekcie uznesenia OZ.


Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

dátum vydania: 24.01.2016

Zvukový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 07.01.2016 bol pridaný do sekcie uznesenia OZ.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

dátum vydania: 07.01.2016

Obec Bystrička vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07.01.2016 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu. pozvánka


Zverejnenie zmluvy - komunálne služby

dátum vydania: 30.12.2015

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie vykonávaciu zmluvu k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb.


Aktualizácia dokumentu schváleného na zasadnutí OZ

dátum vydania: 30.12.2015

Do sekcie obecné VZN bola pridaná nová verzia VZN o prevádzke Domu smútku a pohrebiska. Dokument bol schválený na riadnom zasadnutí OZ 03.12.2015.


Návrh VZN o dotácii pre školské zariadenia

dátum vydania: 30.12.2015

Obecné zastupiteľstvo poskytlo do pripomienkového konania návrh VZN o dotácii pre školské zariadenia, ktorý bude schválený na januárovom zasadnutí.
návrh novely v elektronickej podobe | odoslanie pripomienky


Zverejnenie zmlúv - rekonštrukcia VO

dátum vydania: 22.12.2015

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie zmluvy o dielo a zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia.


Zverejnenie úverových zmlúv - rekonštrukcia VO

dátum vydania: 21.12.2015

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie úverové zmluvy a dokumenty súvisiace s projektom rekonštrukcie verejného osvetlenia.


Informácie o zasadnutí obecného zastupiteľstva

dátum vydania: 11.12.2015

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 09.12.2015 boli pridané do sekcie uznesenia OZ.


PHSR obce na obdobie 2014-2020

dátum vydania: 11.12.2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie aktuálnu verziu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v období 2014-2020.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

informácie
zahraničné vzťahy
vyhľadávanie


používame Google

služba DigiRozhlas

predpoveď počasia

počet návštev
[CNW:Counter]

aktualizované: 05.09.2016 14:49 správca stránky