Obec Bystrička › oficiálna stránka obce

Obec Bystrička - znak obce   slovenská verzia english version
Obec Bystrička - oficiálna stránka obce  
 
 
pondelok, 21. október 2019

zverejnené objednávky

V tejto sekcii stránky sa nachádzajú objednávky vystavené obecným úradom od 01.01.2011.

súbor PDF  O 07/2016 - pracovná rovnošata pre DHZ - detaily

súbor PDF  O 06/2016 - inštalácia sieťok na okná na budove ZŠ - detaily

súbor PDF  O 05/2016 - preprava materiálu - detaily

súbor PDF  O 04/2016 - tonery do laserových tlačiarní - detaily

súbor PDF  O 03/2016 - keramické hrnčeky - detaily

súbor PDF  O 02/2016 - preprava družstiev TJ Slovan - detaily

súbor PDF  O 01/2016 - tonery do laserových tlačiarní - detaily

súbor PDF  O 25/2015 - zimná údržba miestnych komunikácií - detaily

súbor PDF  O 24/2015 - technické vybavenie pre DHZ - detaily

súbor PDF  O 23/2015 - perá a novoročenky - detaily

súbor PDF  O 22/2015 - tonery do laserových tlačiarní - detaily

súbor PDF  O 21/2015 - rekonštrukcia obecnej cesty - detaily

súbor PDF  O 20/2015 - kovové a plastové nádoby na odpad - detaily

súbor PDF  O 19/2015 - kovové plakety - detaily

súbor PDF  O 18/2015 - nákupné poukážky - detaily

súbor PDF  O 17/2015 - dodávka podkladovej a vrchnej lepenky - detaily

súbor PDF  O 16/2015 - energetický projekt pre objekt ZŠ s MŠ - detaily

súbor PDF  O 15/2015 - vychádzkové uniformy pre DHZ - detaily

súbor PDF  O 14/2015 - piesok do detského pieskoviska - detaily

súbor PDF  O 13/2015 - tonery do laserových tlačiarní - detaily

súbor PDF  O 12/2015 - preprava družstiev TJ Slovan - detaily

súbor PDF  O 11/2015 - oprava podlahy v sále obecného úradu - detaily

súbor PDF  O 10/2015 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 09/2015 - tonery do laserových tlačiarní - detaily

súbor PDF  O 08/2015 - realizácia dopravného značenia - detaily

súbor PDF  O 07/2015 - tonery do laserových tlačiarní - detaily

súbor PDF  O 06/2015 - tonery do laserových tlačiarní - detaily

súbor PDF  O 05/2015 - oprava rozvodov kúrenia a servis kotla - detaily

súbor PDF  O 04/2015 - preprava družstiev TJ Slovan - detaily

súbor PDF  O 03/2015 - dodávka a montáž elektrického ohrievača - detaily

súbor PDF  O 02/2015 - dopravné zrkadlo - detaily

súbor PDF  O 01/2015 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 26/2014 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 25/2014 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 24/2014 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 23/2014 - odpadová nádobka pre kopírku - detaily

súbor PDF  O 22/2014 - preprava družstva TJ Slovan - detaily

súbor PDF  O 21/2014 - nákupné poukážky - detaily

súbor PDF  O 20/2014 - kovová plaketa - detaily

súbor PDF  O 19/2014 - autobusová preprava - výlet - detaily

súbor PDF  O 18/2014 - sklenené hrnčeky s potlačou - detaily

súbor PDF  O 17/2014 - struna do kosačky - detaily

súbor PDF  O 16/2014 - spracovanie dokumentácie - detaily

súbor PDF  O 15/2014 - preprava družstiev TJ Slovan - detaily

súbor PDF  O 14/2014 - presun VKK - detaily

súbor PDF  O 13/2014 - spracovanie dokumentácie - detaily

súbor PDF  O 12/2014 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 11/2014 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 10/2014 - spracovanie dokumentácie - detaily

súbor PDF  O 09/2014 - záložný zdroj - detaily

súbor PDF  O 08/2014 - vývoz bioodpadu - detaily

súbor PDF  O 07/2014 - vývoz a zhodnotenie elektroodpadu - detaily

súbor PDF  O 06/2014 - preprava družstiev TJ Slovan - detaily

súbor PDF  O 05/2014 - plavecký výcvik pre deti z MŠ - detaily

súbor PDF  O 04/2014 - zasklenie vchodových dverí na ZŠ - detaily

súbor PDF  O 03/2014 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 02/2014 - spracovanie bezpečnostného projektu - detaily

súbor PDF  O 01/2014 - technické vybavenie pre DHZ - detaily

súbor PDF  O 47/2013 - detské stolíky - detaily

súbor PDF  O 46/2013 - detské stoličky - detaily

súbor PDF  O 45/2013 - prefabrikáty - detaily

súbor PDF  O 44/2013 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 43/2013 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 42/2013 - oprava kopírky - detaily

súbor PDF  O 41/2013 - prefabrikáty - detaily

súbor PDF  O 40/2013 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 39/2013 - kovové plakety - detaily

súbor PDF  O 38/2013 - vývoz elektroodpadu - detaily

súbor PDF  O 37/2013 - vytýčenie plynárenských zariadení - detaily

súbor PDF  O 36/2013 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 35/2013 - búracie práce - detaily

súbor PDF  O 34/2013 - vytýčenie plynárenských zariadení - detaily

súbor PDF  O 33/2013 - vytýčenie telekomunikačných zariadení - detaily

súbor PDF  O 32/2013 - plastové tašky s potlačou - detaily

súbor PDF  O 31/2013 - plastové nádoby na odpad - detaily

súbor PDF  O 30/2013 - preprava družstiev TJ Slovan - detaily

súbor PDF  O 29/2013 - vývoz stavebného odpadu - detaily

súbor PDF  O 28/2013 - vytýčenie vedenia elektriny - detaily

súbor PDF  O 27/2013 - vytýčenie vedenia vodovodu - detaily

súbor PDF  O 26/2013 - manipulácia s kontajnermi - detaily

súbor PDF  O 25/2013 - stavebné a výkopové práce - detaily

súbor PDF  O 24/2012 - sklenené hrnčeky a perá - detaily

súbor PDF  O 23/2013 - oprava komunikácií - detaily

súbor PDF  O 22/2013 - preprava družstiev TJ Slovan - detaily

súbor PDF  O 21/2013 - prehĺbenie kanála a premostenie cesty - detaily

súbor PDF  O 20/2013 - prícestný totem s erbom obce - detaily

súbor PDF  O 19/2013 - kovové plakety a ozdobné listiny - detaily

súbor PDF  O 18/2013 - odborná prehliadka bleskozvodu - detaily

súbor PDF  O 17/2013 - preprava družstiev TJ Slovan - detaily

súbor PDF  O 16/2013 - manipulácia s kontajnerom na BRO - detaily

súbor PDF  O 15/2013 - vývoz konárov - detaily

súbor PDF  O 14/2013 - prerozdelenie projektu - detaily

súbor PDF  O 13/2013 - odborná skúška zariadení - detaily

súbor PDF  O 12/2013 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 11/2013 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 10/2013 - preprava družstiev TJ Slovan - detaily

súbor PDF  O 09/2013 - prenájom VKK na elektrošrot - detaily

súbor PDF  O 08/2013 - farebné multifunkčné zariadenie - detaily

súbor PDF  O 07/2013 - prenájom VKK na jarné upratovanie - detaily

súbor PDF  O 06/2013 - elektroinštalačné práce - detaily

súbor PDF  O 05/2013 - uzamykateľná skriňa na PC - detaily

súbor PDF  O 04/2013 - posyp miestnych komunikácií - detaily

súbor PDF  O 03/2013 - šatníková skrinka do ŠJ - detaily

súbor PDF  O 02/2013 - posyp miestnych komunikácií - detaily

súbor PDF  O 01/2013 - výrub stromov - detaily

súbor PDF  O 41/2012 - odborná publikácia - detaily

súbor PDF  O 40/2012 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 39/2012 - prenájom plošiny na výmenu stĺpa VO - detaily

súbor PDF  O 38/2012 - opiľovanie stromov + odvoz dreva - detaily

súbor PDF  O 37/2012 - anjelik s názvom obce - detaily

súbor PDF  O 36/2012 - realizácia sadrokartónovej priečky - detaily

súbor PDF  O 35/2012 - prenájom VKK na jesenné upratovanie - detaily

súbor PDF  O 34/2012 - plastový komplet STAUTON 5 - detaily

súbor PDF  O 33/2012 - software na evidenciu obyvateľstva - detaily

súbor PDF  O 32/2012 - zameranie terénu - detaily

súbor PDF  O 31/2012 - prenájom VKK na elektrošrot - detaily

súbor PDF  O 30/2012 - sklenené hrnčeky s potlačou - detaily

súbor PDF  O 29/2012 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 28/2012 - výmena batérií pre rozhlas - detaily

súbor PDF  O 27/2012 - projektová dokumentácia - detaily

súbor PDF  O 26/2012 - prenájom 1100 l kontajnera na KO - detaily

súbor PDF  O 25/2012 - oceľový U profil - detaily

súbor PDF  O 24/2012 - autobusová preprava - detaily

súbor PDF  O 23/2012 - geometrický plán - detaily

súbor PDF  O 22/2012 - dopravné značenie - detaily

súbor PDF  O 21/2012 - podklady VO pre modernizáciu osvetlenia - detaily

súbor PDF  O 20/2012 - čerpadlo pre DHZ - detaily

súbor PDF  O 19/2012 - savica pre DHZ - detaily

súbor PDF  O 18/2012 - tlačivá pre MŠ - detaily

súbor PDF  O 17/2012 - rekonštrukcia kúrenia v MŠ - detaily

súbor PDF  O 16/2012 - rekonštrukcia obecnej cesty - detaily

súbor PDF  O 15/2012 - prenájom popolnice na sklo - detaily

súbor PDF  O 14/2012 - odborná prehliadka zariadení - detaily

súbor PDF  O 13/2012 - kovové nádoby na odpad - detaily

súbor PDF  O 12/2012 - rekonštrukcia mreže prekrytia - detaily

súbor PDF  O 11/2012 - oprava parkiet a podlahy v sále OcÚ - detaily

súbor PDF  O 10/2012 - vypracovanie PBCH v zmysle vyhlášky - detaily

súbor PDF  O 09/2012 - preprava družstiev TJ Slovan - detaily

súbor PDF  O 08/2012 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 07/2012 - rozšírenie licencie WinIBEU - detaily

súbor PDF  O 06/2012 - revízia vykurovacích zariadení - detaily

súbor PDF  O 05/2012 - posyp miestnych komunikácií - detaily

súbor PDF  O 04/2012 - tonery do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 03/2012 - servisné práce (IT) - detaily

súbor PDF  O 02/2012 - posypová soľ - detaily

súbor PDF  O PR 01/2012 - vyčistenie lapačov tuku + likvidácia - detaily

súbor PDF  O 01/2012 - opravy verejného osvetlenia - detaily

súbor PDF  O MŠ 01/2012 - metodické listy na výučbu - detaily

súbor PDF  O 11/2011 - autobusová preprava - detaily

súbor PDF  O 10/2011 - technické vybavenie pre DHZ - detaily

súbor PDF  O 09/2011 - realizácia regulačných rigólov - detaily

súbor PDF  O 08/2011 - oprava školskej šmýkačky - detaily

súbor PDF  O 07/2011 - prenájom 1100 l kontajnera na KO - detaily

súbor PDF  O 06/2011 - vytvorenie geodetického plánu - detaily

súbor PDF  O 05/2011 - dopravné zrkadlo - detaily

súbor PDF  O 04/2011 - toner do laserovej tlačiarne - detaily

súbor PDF  O 03/2011 - plastové nádoby na odpad - detaily

súbor PDF  O 02/2011 - plastové nádoby na odpad - detaily

súbor PDF  O 01/2011 - opravy verejného osvetlenia - detaily

Pre prácu s dokumentmi vo formáte PDF je potrebné, aby ste mali v svojom počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

informácie
zahraničné vzťahy
vyhľadávanie


používame Google

služba DigiRozhlas

predpoveď počasia

počet návštev
[CNW:Counter]

aktualizované: 01.01.1970 01:00 správca stránky