Obec Bystrička › samospráva › starosta obce

Obec Bystrička - znak obce   slovenská verzia english version
Obec Bystrička - oficiálna stránka obce  
 
 
pondelok, 21. október 2019

starosta obce

starosta obce: Zdenka Maršalová

právomoci starostu

  • je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce
  • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • vykonáva obecnú správu
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • zastupuje obec navonok ­ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám
  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné
  • môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 638 €

súvisiace informácie

aktuálne

pdf rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2015

historické

starosta obce v období 2010 - 2014: Zdenka Maršalová

starosta obce v období 2006 - 2010: Kamil Beláň

starosta obce v období 2002 - 2006: Kamil Beláň

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2014

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2013

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2012

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2011

web Voľby do orgánov samospráv obcí 2014

web Voľby do orgánov samospráv obcí 2010

web Voľby do orgánov samospráv obcí 2006

informácie
zahraničné vzťahy
vyhľadávanie


používame Google

služba DigiRozhlas

predpoveď počasia

počet návštev
[CNW:Counter]

aktualizované: 01.01.1970 01:00 správca stránky