Obec Bystrička › samospráva › prístup k informáciám

Obec Bystrička - znak obce   slovenská verzia english version
Obec Bystrička - oficiálna stránka obce  
 
 
pondelok, 21. október 2019

prístup k informáciám

Na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Bystrička k dispozícii a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.

poskytovanie informácií

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obci Bystrička a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a smernicou starostu obce.
Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.
Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad nákladov za poskytovanie informácií.

Žiadosť je možné podať:

 1. písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Obec Bystrička, obecný úrad, Bystrička 260, 038 04,
 2. písomne osobným doručením na OcÚ,
 3. telefonicky alebo faxom na čísle 043/4135 151,
 4. alebo elektronickou poštou na adresu:
  informacie@bystricka.sk.

Žiadosť je možné podať počas pracovných dní v čase od 8:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod., v piatok len do 12:00 hod.

Smernica starostu obce Bystrička o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytovaných obecným úradom v Bystričke upresňuje výkon zo zákona vyplývajúcich povinností v týchto oblastiach:

 1. stanovuje podmienky, postup a rozsah prístupu žiadateľov k informáciám,
 2. stanovuje práva a povinnosti zúčastnených strán pri požadovaní a poskytovaní informácií,
 3. stanovuje postup obce pri vybavovaní žiadostí o informácie.

súvisiace dokumenty

informácie
zahraničné vzťahy
vyhľadávanie


používame Google

služba DigiRozhlas

predpoveď počasia

počet návštev
[CNW:Counter]

aktualizované: 01.01.1970 01:00 správca stránky