Obec Bystrička › samospráva › dokumenty a tlačivá

Obec Bystrička - znak obce   slovenská verzia english version
Obec Bystrička - oficiálna stránka obce  
 
 
pondelok, 21. október 2019

dokumenty a tlačivá

V tejto sekcii stránky sa nachádzajú dokumenty vydané obecným úradom a najčastejšie používané tlačivá a formuláre. Všetky nižšie uvedené dokumenty sú poskytované v univerzálnom formáte PDF. On-line ponuka tlačív bude postupne rozširovaná.

dokumenty

súbor PDF  Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti

súbor PDF  Poplatky - stavebná správa (prehľadný rozpis)

súbor PDF  Správne poplatky (prehľadný rozpis)

súbor PDF  Matrika - doklady požadované pri jednotlivých úkonoch

súbor PDF  Evidencia obyvateľstva - doklady pre vybavenie pobytu

súbor PDF  Plán kontrolnej činnosti (01/2016 - 06/2016)

súbor PDF  Plán kontrolnej činnosti (07/2015 - 12/2015)

súbor PDF  Plán kontrolnej činnosti (01/2015 - 06/2015)

súbor PDF  Plán kontrolnej činnosti (07/2014 - 12/2014)

súbor PDF  Plán kontrolnej činnosti (01/2014 - 06/2014)

súbor PDF  Plán kontrolnej činnosti (07/2013 - 12/2013)

súbor PDF  Plán kontrolnej činnosti (01/2013 - 06/2013)

súbor PDF  Plán kontrolnej činnosti (07/2012 - 12/2012)

súbor PDF  Plán kontrolnej činnosti (01/2012 - 06/2012)

súbor PDF  Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2012

súbor PDF  Záverečný účet obce za rok 2015

súbor PDF  Záverečný účet obce za rok 2014

súbor PDF  Záverečný účet obce za rok 2013

súbor PDF  Záverečný účet obce za rok 2012

súbor PDF  Záverečný účet obce za rok 2011

súbor PDF  Skutočné čerpanie rozpočtu obce za rok 2012

súbor PDF  Skutočné čerpanie rozpočtu obce za rok 2011

súbor PDF  Úpravy obecného rozpočtu na rok 2011

súbor PDF  Rozpočet obce na rok 2011

súbor PDF  Rozpočet obce (2016-2018)

súbor PDF  Rozpočet obce (2015-2017)

súbor PDF  Programový rozpočet obce (2014-2016)

súbor PDF  Programový rozpočet obce (2013-2015)

súbor PDF  Programový rozpočet obce (2012-2014)

súbor PDF  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2014-2020

súbor PDF  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2007-2013

súbor PDF  Brožúra odboru civilnej ochrany ObÚ v Martine

súbor PDF  Štatút obecnej knižnice

súbor PDF  Dodatok č. 1 k Štatútu obce Bystrička

súbor PDF  Štatút obce Bystrička

tlačivá

súbor PDF  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

súbor PDF  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (vodné stavby)

súbor PDF  Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

súbor PDF  Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

súbor PDF  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

súbor PDF  Ohlásenie drobnej stavby

súbor PDF  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

súbor PDF  Žiadosť o stavebné povolenie

súbor PDF  Prílohy k stavebnému povoleniu

súbor PDF  Priznanie k dani za psa *

súbor PDF  Žiadosť o výrub drevín

Pre prácu s dokumentmi vo formáte PDF je potrebné, aby ste mali v svojom počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

Dokumenty označené hviezdičkou je možné kompletne vyplniť priamo v prehliadači a vytlačiť.

informácie
zahraničné vzťahy
vyhľadávanie


používame Google

služba DigiRozhlas

predpoveď počasia

počet návštev
[CNW:Counter]

aktualizované: 01.01.1970 01:00 správca stránky