Obec Bystrička › samospráva › zástupca starostu

Obec Bystrička - znak obce   slovenská verzia english version
Obec Bystrička - oficiálna stránka obce  
 
 
pondelok, 21. október 2019

zástupca starostu obce

zástupca starostu obce Bystrička: Viliam Lučanský

právomoci zástupcu starostu obce

  • je vybraný starostom na celé funkčné obdobie
  • zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
  • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu v Bystričke
  • zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaním obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady (ak je táto zriadená)
  • je členom obecnej rady s rozhodujúcim hlasom (ak je táto zriadená)
  • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu

súvisiace informácie

aktuálne

pdf rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2015

historické

zástupca starostu obce v období 2010 - 2014: Viliam Lučanský

zástupca starostu obce v období 2006 - 2010: Zdenka Maršalová

zástupca starostu obce v období 2002 - 2006: Zdenka Maršalová

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2014

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2013

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2012

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2011

web Voľby do orgánov samospráv obcí 2014

web Voľby do orgánov samospráv obcí 2010

web Voľby do orgánov samospráv obcí 2006

informácie
zahraničné vzťahy
vyhľadávanie


používame Google

služba DigiRozhlas

predpoveď počasia

počet návštev
[CNW:Counter]

aktualizované: 01.01.1970 01:00 správca stránky