Obec Bystrička › samospráva › obecné všeobecne záväzné nariadenia

Obec Bystrička - znak obce   slovenská verzia english version
Obec Bystrička - oficiálna stránka obce  
 
 
pondelok, 21. október 2019

obecné VZN

V tejto sekcii stránky sa nachádzajú platné všeobecne záväzné nariadenia obce. Všetky nižšie uvedené dokumenty sú poskytované v univerzálnom formáte PDF. Zoznam platných VZN bude postupne aktualizovaný.

súbor PDF  VZN o zásadách kontrolnej činnosti obce

súbor PDF  VZN o zásadách odmeňovania poslancov

súbor PDF  VZN o náhradnom zásobovaní vodou a odpadovej vode

súbor PDF  VZN o povinnej školskej dochádzke (D: 1)

súbor PDF  VZN o povinnej školskej dochádzke

súbor PDF  VZN o zriadení školského obvodu ZŠ

súbor PDF  VZN o dotácii pre školské zariadenia

súbor PDF  VZN o príspevku pre školské zariadenia (D: 1)

súbor PDF  VZN o príspevku pre školské zariadenia

súbor PDF  VZN o záväzných častiach územného plánu (D: 2)

súbor PDF  VZN o záväzných častiach územného plánu (D: 1)

súbor PDF  VZN o záväzných častiach územného plánu

súbor PDF  VZN o nakladaní s odpadmi

súbor PDF  VZN o poskytovaní sociálnych služieb

súbor PDF  VZN o udeľovaní ocenení (D: 1)

súbor PDF  VZN o udeľovaní ocenení

súbor PDF  VZN o usmerňovaní podnikateľskej činnosti

súbor PDF  VZN o petičnom práve

súbor PDF  VZN o dotáciách a daroch z rozpočtu obce

súbor PDF  VZN o postupe pri vybavovaní stažností

súbor PDF  VZN o verejnom poriadku (D: 1)

súbor PDF  VZN o verejnom poriadku

súbor PDF  VZN o podmienkach držania psov

súbor PDF  VZN o podmienkach predaja na trhových miestach (D: 1)

súbor PDF  VZN o podmienkach predaja na trhových miestach

súbor PDF  VZN o vylepovaní volebných plagátov

súbor PDF  VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia

súbor PDF  VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

súbor PDF  VZN o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou

súbor PDF  VZN o miestnych daniach a poplatkoch (D: 1)

súbor PDF  VZN o miestnych daniach a poplatkoch

súbor PDF  VZN o prevádzke Domu smútku a pohrebiska

súbor PDF  VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce (D: 1)

súbor PDF  VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce

Pre prácu s dokumentmi vo formáte PDF je potrebné, aby ste mali v svojom počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

informácie
zahraničné vzťahy
vyhľadávanie


používame Google

služba DigiRozhlas

predpoveď počasia

počet návštev
[CNW:Counter]

aktualizované: 01.01.1970 01:00 správca stránky